Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор върху СМР дейностите на обект „Строителство и реконструкция на съществуваща спортна площадка в с.Карапелит” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор върху СМР дейностите на обект „Строителство и реконструкция на съществуваща спортна площадка в с.Карапелит”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ