Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за “Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор върху СМР дейностите на обект „Благоустрояване на парково пространство в с.Плачи дол” и „Благоустрояване на парково пространств »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за “Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор върху СМР дейностите на обект „Благоустрояване на парково пространство в с.Плачи дол” и „Благоустрояване на парково пространств

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ