Вие сте тук: Профил на купувача » Oбщина Добричка открива процедура по договаряне без обявление за обществена поръчка за „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект„Благоустрояване и рехабилитация на улици в населените места на община Добричка” »

Oбщина Добричка открива процедура по договаряне без обявление за обществена поръчка за „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект„Благоустрояване и рехабилитация на улици в населените места на община Добричка”

ПОКАНА

РЕШЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ