Вие сте тук: Предстоящи търгове и конкурси » Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Обследване водосток с. Ново Ботево и изготвяне проект за ремонт на водостока“ »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Обследване водосток с. Ново Ботево и изготвяне проект за ремонт на водостока“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

0.034373s