Вие сте тук: Предстоящи търгове и конкурси » Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на употребявани автомобили за нуждите на Община Добричка” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на употребявани автомобили за нуждите на Община Добричка”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

0.048913s