Вие сте тук: Обратна връзка »

Обратна връзка

Община Добричка

9300 Добрич, ул."Независимост"20;тел.:058/600889;факс:058/600806

e-mail:

Петко Петков-кмет
 kmet@dobrichka.bg
Председател на ОбС- инж. Петър Петров
 058 603 119

 


 

 

 

Оперативен дежурен по ОбСС и управление при кризи тел:058/601 415  и 058/600 805 (ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОНИ)
 

Център за услуги и информация на гражданите 

9300 Добрич, ул."Независимост"20;тел.:058/600 180

 

Национален телефон за спешни повиквания 112