Вие сте тук: Предстоящи търгове и конкурси » Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Снегопочистване и опесъчаване на пътни настилки на община Добричка за сезон 2014г.-2015г. »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Снегопочистване и опесъчаване на пътни настилки на община Добричка за сезон 2014г.-2015г.

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

0.039488s