Вие сте тук: Профил на купувача » „Община Добричка обявява процедура за обществена поръчка чрез договаряне без обявление за изпълнението на строеж „Възстановяване на проходимостта на път DOB 3119 Батово – Прилеп, път и водосток на път DOB 3120 / от DOB 3119 (Батово – Прилеп) - х.Батово/, »

„Община Добричка обявява процедура за обществена поръчка чрез договаряне без обявление за изпълнението на строеж „Възстановяване на проходимостта на път DOB 3119 Батово – Прилеп, път и водосток на път DOB 3120 / от DOB 3119 (Батово – Прилеп) - х.Батово/,

РЕШЕНИЕ