Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за "Корекция на река Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м от язовирната стена на язовир "Одринци" - І-ви етап" »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за "Корекция на река Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м от язовирната стена на язовир "Одринци" - І-ви етап"

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ