Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Изготвяне на становище /доклад/ с предложения и изработка на инвестиционни проекти за следните два обекта по обособени позиции:ОП 1 – „Язовири „Смолница 1” и „Смолница 2” – Ремонт на »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Изготвяне на становище /доклад/ с предложения и изработка на инвестиционни проекти за следните два обекта по обособени позиции:ОП 1 – „Язовири „Смолница 1” и „Смолница 2” – Ремонт на

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ