Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Изграждане на водостоци по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Изграждане на водосток - пешеходна пасарелка в с.Славеево, община Добричка; Обособена позиция №2: И »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Изграждане на водостоци по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Изграждане на водосток - пешеходна пасарелка в с.Славеево, община Добричка; Обособена позиция №2: И

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ