Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на строеж: “Корекция на река Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м от язовирната стена на язовир "Одринци" - І-ви »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на строеж: “Корекция на река Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м от язовирната стена на язовир "Одринци" - І-ви

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ