Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция”

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 19.12.2014 г. (петък) от 09:00 часа в зала 108 на община Добричка ще се отворят получените ценови оферти по открита процедура с предмет:  „Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция”.

ПРОТОКОЛ 2