Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация”

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

  На 19.12.2014 г. (петък) от 09:30 часа в зала 108 на община Добричка ще се отворят получените ценови оферти по открита процедура с предмет: Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация”.

 

ПРОТОКОЛ 2