Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на електроматериали и ел. резервни части за улично осветление през 2015 г.” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на електроматериали и ел. резервни части за улично осветление през 2015 г.”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ