Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на канцеларски материали, формуляри и извършване на бизнес-център услуги за нуждите на община Добричка за 2015 год.” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на канцеларски материали, формуляри и извършване на бизнес-център услуги за нуждите на община Добричка за 2015 год.”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ