Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково” с две обособени позиции »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково” с две обособени позиции

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ с.Ф. ДЯНКОВО

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ с. ЛОВЧАНЦИ

РАЗЯСНЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

РАЗЯСНЕНИЯ