Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и Паскалево” с две обособени позиции »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и Паскалево” с две обособени позиции

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ с. Ст.Караджа

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ с. Паскалево

РАЗЯСНЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

РАЗЯСНЕНИЯ