Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ведрина и Бранище” с две обособени позиции »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ведрина и Бранище” с две обособени позиции

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗЯСНЕНИЯ