Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Обследване на сградата на ЦДГ в с.Карапелит“ »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Обследване на сградата на ЦДГ в с.Карапелит“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ