Вие сте тук: Предстоящи търгове и конкурси » Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Обследване на сградата на ЦДГ в с.Карапелит“ »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Обследване на сградата на ЦДГ в с.Карапелит“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

0.035553s