Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ