Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на нарязани дърва и брикети за целодневни детски градини, Домашен социален патронаж, Автопарк - община, кметства и кметски наместничества ” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на нарязани дърва и брикети за целодневни детски градини, Домашен социален патронаж, Автопарк - община, кметства и кметски наместничества ”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ