Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура Договаряне без обявление по ЗОП за "Предоставяне на юридически услуги за нуждите на община Добричка и Добрички общински съвет" »

Община Добричка открива процедура Договаряне без обявление по ЗОП за "Предоставяне на юридически услуги за нуждите на община Добричка и Добрички общински съвет"

ПОКАНА

РЕШЕНИЕ