Вие сте тук: Проекти и програми по структурни и кохезионни фондове »

Проекти и програми по структурни и кохезионни фондове

Подсекции:
Информационни бюлетини
Резюме по проект "С грижа за хората за независим и достоен живот в община Добричка"
Резюме по проект "Създаване и функциониране на Център за обществена подкрепа за деца в неравностойно положение от 7 до 18 години в община Добричка"
Междинна оценка на общински план за развитие на община Добричка 2007 - 2013 г.
Обява за Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Проект "И аз имам семейство"
Проект " Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич"
Резюме по проект "Алтернативи"
Справка за сключени договори по проекти, финансирани със средства от ЕС и Световната банка по които Община Добричка е работила през 2012 г. и ще работи през 2013 година.
Проект "Пъстрото лице на Добруджа"
Проект „Компетентна и ефективна общинска администрация – община Добричка”

 

 

 

3                                      2                               1_400

   

 


Текущи и предстоящи проектиСтруктурни фондове на ЕС

 

 


Връзки към оперативни програми
ОП Развитие на човешките ресурси
ОП Транспорт
 ОП Административен капацитет  ОП Регионално развитие  ОП Конкурентноспособност ОП Околна среда
ОП Техническа помощ
 Програма за развитие на селските райони