Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, на територията на на община Добричка, за дейностите финансирани от общинския бюджет" »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, на територията на на община Добричка, за дейностите финансирани от общинския бюджет"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ