Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка „Изграждане, ремонт и благоустрояване на общински обекти на територията наобщина Добричка, град Добрич” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка „Изграждане, ремонт и благоустрояване на общински обекти на територията наобщина Добричка, град Добрич”

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ