Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка,гр.Добрич” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка,гр.Добрич”

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ