Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Изработване на задание за Общ устройствен план на община Добричка,област Добрич" »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Изработване на задание за Общ устройствен план на община Добричка,област Добрич"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА