Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Строителство на довеждаща инфраструктура (път, външно кабелно трасе и бариера с видеонаблюдение и захранващ кабел)на Регионално дето за твърди битови отпадъци с.Стожер" »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Строителство на довеждаща инфраструктура (път, външно кабелно трасе и бариера с видеонаблюдение и захранващ кабел)на Регионално дето за твърди битови отпадъци с.Стожер"

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТИ

ЗАПИТВАНЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА