Вие сте тук: Предстоящи търгове и конкурси » Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка „Изпълнение на строителен надзор за строителство на довеждаща инфраструктура (път, външно кабелно трасе и бариера с видеонаблюдение и захранващ кабел) на Регионално депо за твърди битов »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка „Изпълнение на строителен надзор за строителство на довеждаща инфраструктура (път, външно кабелно трасе и бариера с видеонаблюдение и захранващ кабел) на Регионално депо за твърди битов

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТИ

0.036631s