Вие сте тук: Профил на купувача » Oбщина Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на общинската администрация при община Добричка" »

Oбщина Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на общинската администрация при община Добричка"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ