Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за „Предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Добричка за 2014-2020 година” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за „Предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Добричка за 2014-2020 година”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ