Вие сте тук: Профил на купувача » Oбщина Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за „Детайлно енергийно обследване на сгради общинска собственост с РЗП над 1000м²” »

Oбщина Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за „Детайлно енергийно обследване на сгради общинска собственост с РЗП над 1000м²”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ