Вие сте тук: Профил на купувача » Oбщина Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за "Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на община Добричка, град Добрич през зимния сезон 2013/2014 г." »

Oбщина Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за "Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на община Добричка, град Добрич през зимния сезон 2013/2014 г."

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ