Вие сте тук: Профил на купувача » Oбщина Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за „Доставка на цялостно обзавеждане за ЦДГ село Подслон, община Добричка” »

Oбщина Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за „Доставка на цялостно обзавеждане за ЦДГ село Подслон, община Добричка”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ