Вие сте тук: Профил на купувача » Oбщина Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за „Доставка на обзавеждане за лекарски кабинети в училищата в община Добричка” »

Oбщина Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за „Доставка на обзавеждане за лекарски кабинети в училищата в община Добричка”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ