Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на канцеларски материали, формуляри и извършване на бизнес-център услуги за нуждите на община Добричка за 2014г.” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на канцеларски материали, формуляри и извършване на бизнес-център услуги за нуждите на община Добричка за 2014г.”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ