Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за " Предоставяне на юридически услуги за нуждите на община Добричка и Добрички общински съвет. Осъществяване на процесуално представителство пред всички съдебни органи до приключване на »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за " Предоставяне на юридически услуги за нуждите на община Добричка и Добрички общински съвет. Осъществяване на процесуално представителство пред всички съдебни органи до приключване на

РЕШЕНИЕ