Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за "Строителство на довеждаща инфраструктура на регионално депо за твърди битови отпадъци Стожер",част от проект №DIR-511222-13-18 »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за "Строителство на довеждаща инфраструктура на регионално депо за твърди битови отпадъци Стожер",част от проект №DIR-511222-13-18

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОЕКТИ

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ 2