Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на СМР „Изграждане на детски площадки и благоустрояване на парковото пространство в селата Дончево, Одърци и Смолница” в три обособени позиции »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на СМР „Изграждане на детски площадки и благоустрояване на парковото пространство в селата Дончево, Одърци и Смолница” в три обособени позиции

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ