Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за “Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор върху СМР дейностите на обект „Детска площадка в с.Одърци”, „Детска площадка в с.Дончево” и „Детска площадка в с.Смолница” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за “Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор върху СМР дейностите на обект „Детска площадка в с.Одърци”, „Детска площадка в с.Дончево” и „Детска площадка в с.Смолница”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ