Вие сте тук: Предстоящи търгове и конкурси » Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за“Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор върху СМР дейностите на обект „Мултифункционална спортна площадка в с.Стожер” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за“Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор върху СМР дейностите на обект „Мултифункционална спортна площадка в с.Стожер”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

0.033924s