Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за “Избор на изпълнител за доставка и монтаж на спортни съоръжения” за спортна площадка с.Стожер »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за “Избор на изпълнител за доставка и монтаж на спортни съоръжения” за спортна площадка с.Стожер

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ