Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за “Избор на изпълнител за доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в парковото пространство на селата Одърци, Дончево и Смолница” в три обособени позиции »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за “Избор на изпълнител за доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в парковото пространство на селата Одърци, Дончево и Смолница” в три обособени позиции

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ