Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка” »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка”

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ

ПРОТОКОЛ 1