Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции, съгласно технически задания и издадени визи от Гл.архитект, както следва: Обособена позиция №1: Изграждане на пешеходна паса »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за „Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции, съгласно технически задания и издадени визи от Гл.архитект, както следва: Обособена позиция №1: Изграждане на пешеходна паса

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ