Вие сте тук: Профил на купувача » Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Изготвяне на два броя инвестиционни проекти за монтиране на изпъкнали изкуствени неравности от асфалтобетон върху пътища от републиканската в следните населени места в община Добрич »

Община Добричка открива процедура за възлагане на обществена поръчка за "Изготвяне на два броя инвестиционни проекти за монтиране на изпъкнали изкуствени неравности от асфалтобетон върху пътища от републиканската в следните населени места в община Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ