• № O-09112017-215 Дата и час на публикуване: 09.11.2017 15:04

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Изработка на инвестиционен проект за строеж: „Рехабилитация на участъци от улица „Рила“ и „Стара планина“ с. Стожер, община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-07112017-214 Дата и час на публикуване: 07.11.2017 14:46

  Обществена поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

  Разширение и реконструкция улично осветление в селата Плачидол, Подслон, Стожер и Ф. Денково

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-06112017-778 Дата и час на публикуване: 06.11.2017 14:58

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол

  Към: Подмяна на водопровод по улица "Опълченска" с.Стожер

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-25102017-777 Дата и час на публикуване: 25.10.2017 17:02

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Към: Подмяна на водопровод по улица "Опълченска" с.Стожер

  ВИЖ ПОДРОБНО