• № O-27102016-636 Дата и час на публикуване: 27.10.2016 8:33

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Към: Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-27102016-635 Дата и час на публикуване: 27.10.2016 8:28

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Към: Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-27102016-634 Дата и час на публикуване: 27.10.2016 8:22

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Към: Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-26102016-633 Дата и час на публикуване: 26.10.2016 16:03

  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  Към: Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО