• № O-08122015-158 Дата и час на публикуване: 08.12.2015 9:43

  Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  Предоставяне на юридически услуги за нуждите на община Добричка и Добрички общински съвет

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-02122015-157 Дата и час на публикуване: 02.12.2015 19:01

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Доставка на канцеларски материали и консумативи, осигуряване на извънгаранционна поддръжка, профилактика и ремонт на офис техника за нуждите на община Добричка за 2016г. по обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-01122015-425 Дата и час на публикуване: 01.12.2015 15:11

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Към: Благоустрояване и ремонт на обекти общинска собственост

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-30112015-424 Дата и час на публикуване: 30.11.2015 16:24

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор.

  Към: „Почистване на речни легла, отводнителни канали и дерета в населените места на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО